الف) سوابق تحصیلی و علمی: کارشناسی ریاضی کاربردی، کاربرد در کامپیوتر (معادل مهندسی نرم افزار) دانشگاه فردوسی مشهد/  کارشناسی حسابداری (کارشناسی مالی) دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی MBI مدیریت اجرایی (گرایش برنامه ی استراتژیک)/ دارای سابقه ی تدریس در دانشگاه/ تدریس در مدرسه پسرانه ی تیزهوشان/  مؤسس و مدیر آموزشگاه حسابداری مشکات/ دارای 5 مدرک مربی گری رایانه/ ارائه ی مقالات متعدد علمی در نشریات و روزنامه های رسمی کشور ...
ب) سوابق اجرایی:

1) مسؤول اتحادیه ی دانش آموزان استان خراسان

2) مؤسس و مدیر مجمع فرهنگی شهید مطهری

3) مدیر مسئول و سردبیر نشریه ی پیام قلم

4) مدیر مسئول و سردبیر نشریه ی نگرش (ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد)

5) مدیر مسئول نشریه ی نگاره (ارگان انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان)

6) عضو شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به مدت چهار سال

7) عضو شورای فرهنگی استان

8) مدعو ویژه ی شورای اداری

9) عضو شورای مرکزی نماز جمعه ی استان

10) مسئول حوزه ی بسیج دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

11) توانایی قرائت قرآن به نه سبک قرای مصری

12) بیست مقام استانی مقام نقاشی (سیاه قلم، رنگ روغن، آبرنگ، مداد رنگی)

13) مسئول نهاد رهبری دانشکده ی علوم در دانشگاه فردوسی

14) از مؤسسین و مدیر مالی مرکز تاکسی تلفنی 133


در شهرداری مشهد:

1) سخنگوی شهرداری مشهد

2) عضو شورای معاونان شهرداری مشهد به مدت چهار سال

3) مشاور شهردار در امور جوانان

4) مدیر کل روابط عمومی و بین الملل

5) رئیس گروه مشاوران جوان شهردار

6) دبیر کمیسیون سفرهای خارجی کارکنان شهرداری

7) رئیس کمیته ی نام گذاری معابر و اماکن عمومی مشهد

8) دبیر شورای اطلاع رسانی شهرداری مشهد

9) عضو هیأت مدیره ی سازمان تاکسیرانی مشهد