به گزارش موج به نقل از ستاد اطلاع رسانی دومین نمایشگاه تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مشهد، علی حامد مقدم در برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: معتقدیم اجرای پروژه‌های مختلف بدون درنظر گرفتن نقشه جامع وتفصیلی سیمای کالبدی شهر را دچار تغییر و دگرگونی خواهد کرد. وی بااشاره به اینکه بدون توسعه بنیادی شهر، توسعه اقتصادی محقق نخواهد شدگفت: مشهد به سمت توسعه و پیشرفت در حال حرکت است و این شتاب به ارتقای شاخص‌های شهری کمک می‌کند. مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری مشهد اظهارداشت: در دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان اندکی کلیه مشخصات پروژه‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد....
وی گفت: در هر میز سرمایه‌گذاری، کارشناسان حقوقی حضور دارند که نحوه و نوع سرمایه‌گذاری را در ابعاد مختلف برای سرمایه گذاران بیان می‌کنند. سخنگوی شهرداری مشهد افزود: در سال آتی، حضور پررنگی در نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشهد نیز خواهم داشت. به گفته وی، هنوز بخش بزرگی از پروژه‌های تعریف شده در نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارایه نشده و برای سال آتی درنظرگرفته شده است. دومین نمایشگاه تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مشهد، 21 تا 23 ماه جاری با حضور سرمایه‌گذاران و مسئولان در بوستان بزرگ کوهسنگی مشهد برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر می‌توان به پایگاه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت مشهد به نشانی http://mipo2011.com مراجعه داشت.|