در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور که توسط انجمن متخصصین روابط عمومی ایران برگزار شد، روابط عمومی شهرداری مشهد در بین 250 شرکت کننده دستگاه های اجرایی سراسر کشور به رتبه نخست دست یافت. سخنگوی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگا رباشگاه خبرنگاران گفت: در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور، روابط عمومی مشهد در بین 250 شرکت کننده دستگاه های اجرایی سراسر کشور رتبه نخست را از آن خود کرد. علی حامد مقدم افزود: در ششمین جشنواره انتشارات روابط عمومی های سراسر کشور که بیش از 250 دستگاه اجرایی اعم از نهاد ها، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی شرکت داشتند، روابط عمومی این نهاد بالاترین رتبه این جشنواره را در رشته "خلاقیت و نوآوری نشریات " به دست آورد....
وی تصریح کرد: در این جشنواره آثاری همانند سامانه نشریه داخلی، سامانه اطلاع‌رسانی الکترونیکی، فنون برتر انتشاراتی و خلاقیت و نوآوری مورد بررسی قرار گرفت که روابط عمومی شهرداری این کلانشهر در رشته خلاقیت و نوآوری به بالاترین رتبه دست پیداکرد. حامد مقدم تاکید کرد: در این جشنواره آثار منتخب ادارات و ارگان های مختلف سراسر کشور به ترتیب اهمیت از رتبه اول تا سوم معرفی شدند، ولی در معرفی آثار خلاقیت و نو آوری هیچ نهاد و ارگانی با روابط عمومی شهرداری پایتخت معنوی ایران قابلیت برابری حتی در رتبه دوم و سوم را نداشت.

 وی در ادامه این آثار را در نشریات شهریار داخلی، شهریار دیواری، بروشور، کاتولوگ و کتابچه های تولید شده توسط روابط عمومی شهرداری مشهد اعلام کرد.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد اضافه کرد: برترین آثار انتشاراتی روابط عمومی‌های کشور با حضور اساتید، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان روابط عمومی داوری و تعیین رتبه شدند.

حامد مقدم اظهار داشت: در جشنواره انتشارات روابط عمومی ادارات کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بانک صادارات ایران، وزارت جهاد کشاورزی و ایران فولاد در رشته های دیگر مقام های برتر را به دست آوردند.