به مناسبت روز خبرنگار، پرسنل و کارکنان روزنامه شهرآرا در یک نشست صمیمی و دوستانه با مدیر مسئول این روزنامه دیدار کردند.

علی حامد مقدم در این نشست صمیمی که در محل سالن اجتماعات اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی برگزار شده بود، به موضوع تکریم خبرنگاران اشاره کرد و اظهار داشت: تنها تقدیر در یک نشست را نباید مصداق تکریم مقام خبرنگار دانست و این موضوع باید در سایر شئون کاری ارباب رسانه نیز مشاهده گردد.

وی با بیان این که در این زمینه در طول یک سال اخیر تلاش مدیریت این مجموعه بر حفظ کرامت و تکریم خبرنگاران تنها روزنامه شهر مشهد استوار بوده است، افزود: هم اکنون با انجام این گونه اقدامات شاهد افزایش میزان رضایتمندی پرسنل موسسه فرهنگی شهرآرا در بخش های مختلف هستیم.

وی در خصوص اثرگذاری این روزنامه نیز خاطر نشان کرد:  در حال حاضر اثرگذاری شهرآرا در مشهد به دلیل حل مشکلات مردم از تمامی رسانه بیشتر است.

اخبار تکمیلی این نشست را در ادامه مطلب دنبال کنید.

همه اعضای یک خانواده ایم

مدیر موسسه فرهنگی شهرآرا با بیان این که تمامی پرسنل روزنامه، اعضای خانواده ای هستند که دست به دست یکدیگر داده اند تا موج هایی فراگیر و اثرگذار را بر افکار عمومی جامعه داشته باشند، تصریح کرد: در همین راستا در طول بیش از 400 روز اخیر تلاش مدیریت این روزنامه بر این بوده تا شان و جایگاه پرسنل در حوزه های مختلف بالا برده شود.

انسجام سازمانی، گامی در راستای تکریم کارکنان

حامدمقدم انسجام سازمانی را یکی از شاخص های تکریم پرسنل دانست و عنوان کرد: به همین منظور در بخش های مختلف، مدیریت ها به معاونت ارتقا پیدا کرد و همچنین در واحدی مانند ویراستاری، مدیریتی ویژه دیده شد.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص توجه به کارهای هنری برای افزایش ضریب نفوذ فرهنگی اشاره کرد و ابراز کرد: معاونت فنی نیز در همین راستا و در جهت تکریم جایگاه پرسنل زیرمجموعه ایجاد شد.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا تشکیل معاونت توسعه و برنامه را نیز برای گام برداشتن هدفمند در کارها برشمرد و ادامه داد: همچنین در حال حاضر روابط عمومی شهرآرا چارت مشخصی دارد که در هیچ رسانه ای چنین انسجام سازمانی دیده نمی شود.

وی تعیین تکلیف سلسله مراتب را از دیگر اقداماتی دانست که در طول این مدت برای ساماندهی کارها و تکریم مقام خبرنگار به آن توجه شده است، گفت: به همین منظور برنامه ای استراتژیک در بندهای مختلف تهیه شده است که در نوع خود اقدامی ارزشمند به حساب می آید.

تکلیف بودجه مشخص شد

حامدمقدم به وضعیت بودجه ای روزنامه مردم مشهد اشاره کرد و بیان داشت: در طول این مدت تقریبا کوتاه، اولین بودجه قانونی شهرآرا را به جمع بندی رساندیم و مقدماتش نیز به تصویب شورای موسسه رسید.

وی ادامه داد: وقتی روزنامه ای بودجه مصوب داشته باشد به معنای این است که به آن و مجموعه تحت پوشش این رسانه احترام گذاشته می شود.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا بودجه سال گذشته این روزنامه را حدود دو میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان در سال جاری و با برنامه ریزی های مشخص و دقیق و همچنین با یک جهش چشمگیر و فوق العاده به حدود هشت میلیارد تومان افزایش یافته است.

حضور اساتید برجسته و نمونه برای افزایش سطح کیفی آثار خبرنگاران

حامد مقدم همچنین به دوره های آموزشی مختلفی که برای سطح بندی خبرنگاران در این مجموعه رسانه ای برگزار می شود، اشاره کرد و عنوان داشت: حضور بهترین و مجرب ترین اساتید رسانه یکی دیگر از مصادیق تکریم مقام خبرنگار است و در این مسیر متخصصان مجربی در هر حوزه نبوده اند که از آن ها استفاده نکرده باشیم.

وی با اشاره به حضور دکتر نمک دوست برای سطح بندی و نیازسنجی آموزشی خبرنگاران تحریریه اشاره کرد و افزود: در حوزه برنامه ریزی رسانه ای نیز به سراغ دکتر انتظامی که از برجسته ترین استادان این رشته به حساب می آیند رفتیم.

تاسیس موسسه و استقرار نظام ارزیابی و نظارت

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا ادامه داد: در مسیر تکریم خبرنگاران و پرسنل مجموعه در طول 400 روز اخیر موسسه فرهنگی شهرآرا را به ثبت رسانیدم که یکی از مهم ترین و اثرگذارترین اقدامات در خصوص تکریم جایگاه کارکنان این مجموعه می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین استقرار نظام ارزیابی و نظارت و سنجش خبرنگاران که قبلا در مجموعه وجود نداشت، از دیگر مصادیق تکریم به شمار می آید.

مکان جدید روزنامه، فضایی برای کار حرفه ای

حامد مقدم به فضای جدید روزنامه شهرآرا اشاره کرد و گفت: با وجود سختی های زیادی که در این مسیر وجود داشت، این مهم میسر شد تا خبرنگاران و سایر کارکنان این روزنامه در یک محیط حرفه ای و در خور جایگاهشان اقدام به فعالیت کنند و این به معنای ارزش قائل شدن به حرفه و کار خبرنگاران است.

وی اضافه کرد: انضباط اداری نیز از دیگر اقداماتی بود که هرچند در ابتدا در ظاهر سختی هایی را برای پرسنل به همراه داشت، اما در حفظ جایگاه و منزلت کارکنان این مجموعه تاثیرگذار بوده و هست.

اثرگذارترین رسانه مشهدیم

مدیر مسئول روزنامه شهرآرادرخصوصاثرگذاریاینروزنامهشهرینیزگفت:  درحالحاضراثرگذاریشهرآرادرمشهدبهدلیلحلمشکلاتمردمازتمامیرسانهبیشتراست.

وی با بیان این که هر چه میزان اثرگذاری یک رسانه بیشتر باشد، به همان میزان اهمیت آن نیز افزون تر است، گفت: میزان مشکلات حل شده شهروندان مشهدی در این روزنامه، بسیار بیشتر از سایر روزنامه ها و حتی رسانه ملی است.

از بیمه تا تجهیزات...

حامد مقدم ثبات شغلی خبرنگاران و پرسنل روزنامه شهرآرا را یکی دیگر از مهم ترین موضوعاتی دانست که در طول این مدت به آن توجه زیادی شده است، متذکر شد: سال گذشته تعداد افرادی که از نعمت بیمه بهره مند بودند 45 نفر بود که در حال اکثر غریب به اتفاق کارکنان روزنامه بیمه هستند.

وی با بیان این که در یک مجموعه باید تمامی کارکنان از یک ثبات شغلی برخوردار باشند، تصریح کرد: بیمه تکمیلی طلایی نیز از خدماتی است که برای رفاه حال پرسنل روزنامه ارائه می شود.

مدیر موسسه فرهنگی شهرآرا بیان کرد: امروز این روزنامه از جمله مدرن ترین روزنامه ها و رسانه های کشور بده و در زمینه خرید تجهیزات به روز،  بیش از 10 برابر بودجه مصوب هزینه شده است.

وی اقدامات رفاهی و خانوادگی را از دیگر مصداق های تکریم خبرنگاران دانست و تاکید کرد: سعی می کنیم به هر بهانه از خدمات و زحمات خبرنگاران روزنامه تقدیر و تشکر کنیم و در این مسیر میزان تعلق همکاران نیز به محل کارشان افزایش چشمگیری یافته است.

شهرآراآنلاین؛ نخستین خبرگزاری شهری مشهد

حامدمقدم به دیگر محصولات موسسه شهرآرا اشاره کرد و گفت: شهرآراآنلاین به عنوان یک خبرگزاری شهری که می خواهد همپای جریان های رسانه ای حرکت کند مطرح است.

وی با بیان این که تمامی مطالب روزنامه قبل از چاپ بر روی خروجی آنلاین قرار بگیرد، عنوان کرد: به گفته دکتر نمک دوست امروز روزنامه شهرآرا به یک بنگاه رسانه ای تبدیل شده و این موضوع به دلیل تولد محصولات مختلف در این مجموعه رسانه ای به دست آمده است.

تولد 19 رسانه...

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا با بیان این که میزان مخاطبان میانسال به پایین روزنامه از پنج درصد سال گذشته به بیش از 20 درصد در حال حاضر رسیده است، توضیح داد: این مهم به واسطه تولید محصولات مختلفی نظیر شهرآراآنلاین، کافه رسانه و حضور در شبکه های اجتماعی پدید آمده است.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر 19 رسانه تحت پوشش موسسه شهرآرا فعالیت می کنند، گفت: روزنامه، ضمائم، شهرآراآنلاین، کافه رسانه، سامانه پیامکی، شبکه های اجتماعی، ماهنامه های الکترونیک، خبرنامه الکترونیکی، سایت های خارجی، رادیو مشهد، مشهد تی.وی، باشگاه خبرنگاران شهری مشهد، سامانه فکس اخبار، تارنمای روزنامه، تارنمای فتوشهر، وبلاگ های شخصی و نشر کتاب از جمله این رسانه ها می باشد.